The hotel finder
Σέρβις μηχανών

Για να μην μπλέξετε με εφορία και τράπεζες

Από στις 5 Δεκεμβρίου 2012
Εφορία και τράπεζες

Κάθε χρόνο οι φορολογούμενοι πρέπει να ενημερώνουν την τράπεζά τους για τα εισοδήματα και για τυχόν αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας, επαγγέλματος και διαμονής, διαφορετικά κινδυνεύουν με «πάγωμα» συναλλαγών ή με έλεγχο για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Ισως να μην έγινε τόσο γνωστό, αλλά από τον Μάρτιο του 2012, σύμφωνα με Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (2652/2012), τα εισοδήματα:

• του πελάτη – φυσικού προσώπου δηλώνονται στην τράπεζα με την επίδειξη του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος, το οποίο πρέπει να προσκομιστεί στο πρωτότυπό του,

• του πελάτη – νομικού προσώπου/επιτηδευματία, με την επίδειξη του πρωτοτύπου της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με επιβεβαιωμένη την υποβολή της και το σημείωμα πληρωμής φόρου.

Για όσους δεν έχουν υποχρέωση από το νόμο να υποβάλλουν φορολογική δήλωση προβλέπεται να συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην αρμόδια ΔΟΥ και να λαμβάνουν υπογεγραμμένο αντίγραφο προκειμένου να το προσκομίσουν στην τράπεζα.

Οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες από το νόμο να ζητούν την επικαιροποίηση των εγγράφων αυτών και να τηρούν αντίγραφά τους.

Η σχετική υποχρέωση αφορά τόσο νέους όσο και υφιστάμενους πελάτες των τραπεζών, καθώς και πελάτες που συναλλάσσονται, έστω και για μία και μοναδική φορά, με αυτές.

Πρώτη φορά

Το πρόγραμμα αυτό ονομάζεται «Συστηθείτε» και μπορείτε να βρείτε ενημερωτικά δελτία στις τράπεζες.

Την πρώτη φορά, για να “συστηθούμε” στην τράπεζα, θα πρέπει να παραδώσουμε τα εξής στοιχεία και τα αντίστοιχα έγγραφα:

  1. Τα στοιχεία μας. Ονομα, επώνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία και τόπος γέννησης. Τα έγγραφα που χρειαζόμαστε είναι η αστυνομική ταυτότητα, το διαβατήριο, ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ενοπλες Δυνάμεις.
  2. Τα εισοδήματα και το ΑΦΜ μας. Για τα στοιχεία αυτά προσκομίζουμε τα εξής έγγραφα: Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος (για φυσικά πρόσωπα), δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου (για νομικά πρόσωπα και επιτηδευματίες), βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης (εφόσον δεν υπάρχει ένα από τα δύο ανωτέρω έγγραφα). Οσοι καταθέτουν φορολογική δήλωση για πρώτη φορά και δεν υπάρχει διαθέσιμο εκκαθαριστικό σημείωμα, τότε μέχρι να εκδοθεί το εκκαθαριστικό, καταθέτουν στην τράπεζα τη φορολογική δήλωση και το αποδεικτικό υποβολής.
  3. Παρούσα διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας. Τα έγγραφα που δέχονται οι τράπεζες για τα στοιχεία αυτά είναι: πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Οφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, όχι λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας), μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης που έχει κατατεθεί σε ΔΟΥ. Ενα πρόβλημα που προκύπτει με μερικές γραφειοκρατόπληκτες τράπεζες είναι το εξής: ο σύζυγος πχ μένει στο σπίτι της συζύγου και όλοι οι λογαριασμοί έρχονται στο όνομα της συζύγου, οπότε δεν υπάρχει “χαρτί” που να αποδεικνύει ότι μένει σπίτι του… Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνονται δεκτά τα εξής: α) κίνηση τραπεζικού λογαριασμού που εστάλη ταχυδρομικώς (όχι κίνηση πιστωτικής κάρτας), β) αντίγραφο από το μητρώο της ΔΟΥ που δείχνει ότι είστε σύζυγοι και ότι έχετε κοινή διεύθυνση κατοικίας, γ) η φορολογική δήλωση.
  4. Ασκούμενο επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση. Για τα στοιχεία αυτά απαιτούνται: ισχύουσα άδεια παραμονής αλλοδαπού, βεβαίωση εργοδότη, αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, δήλωση έναρξης επαγγέλματος, επαγγελματική ταυτότητα, παραστατικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
  5. Υπόδειγμα υπογραφής πελάτη. Η τράπεζα σας βάζει να υπογράψετε σε ένα λευκό χαρτί ή σε μία ηλεκτρονική οθόνη γραφής. 

Τις επόμενες φορές

Κάθε χρόνο θα πρέπει να ενημερώνουμε την τράπεζα για:

α) Τα εισοδήματα, υποβάλλοντας το εκκαθαριστικό της φορολογίας εισοδήματος

β) Τις οποιεσδήποτε μεταβολές στοιχείων από όσα έχουμε καταθέσει παραπάνω. Πχ αν αλλάξουμε δουλειά, υποβάλουμε πάλι βεβαίωση εργοδότη, τελευταία μισθοδοσία κλπ.

Προσοχή

Τη διαδικασία και τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να τα καταθέσουμε σε όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργαζόμαστε.

Το ίδιο κάνει ο σύζυγος και η σύζυγος. Επίσης, ενημερώνουμε αντίστοιχα τις τράπεζες όπου τηρούνται λογαριασμοί των παιδιών.

Πηγή: newspark.eu

Σας ενδιαφέρουν;

About geonet

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *