The hotel finder
Σέρβις μηχανών

Πώς διαμορφώνονται οι μισθοί στρατιωτικών και αστυνομικών

Από στις 24 Νοεμβρίου 2012
Μισθοί στρατιωτικών αστυνομικών λιμενικών πυροσβεστών

Αναλυτικοί πίνακες και σύγκριση με το σημερινό μισθό και τα επιδόματα – Το νέο ειδικό μισθολόγιο για στρατιωτικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενικούς.

Από 1η Αυγούστου ισχύουν αναδρομικά οι περικοπές σε όλα τα ειδικά μισθολόγια στο Δημόσιο.

Στους στρατιωτικούς, ως βάση υπολογισμού των υπόλοιπων μισθών, είναι αυτός του υπολοχαγού και καθορίζεται πλέον στα 875 ευρώ.

Με βάση το βασικό αυτό μισθό οι βασικοί μισθοί των υπολοίπων βαθμών της κλίμακας της ιεραρχίας των μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, διαμορφώνονται ως εξής: 

Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.)

1.873 €

Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας (Α/Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α.),
Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος

1.698 €

Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι

1.479 €

Υποστράτηγος και αντίστοιχοι

1.400 €

Ταξίαρχος και αντίστοιχοι

1.313 €

Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι

1.146 €

Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι

1.033 €

Ταγματάρχης και αντίστοιχοι

971 €

Λοχαγός και αντίστοιχοι

928 €

Υπολοχαγός και αντίστοιχοι

910 €

Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι

875 €

Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι

823 €

Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι

796 €

Επιλοχίας και αντίστοιχοι

770 €

Λοχίας και αντίστοιχοι

718 €

Δεκανέας και αντίστοιχοι

499 €

Επιδόματα

α. Το επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών καθορίζεται στο ποσό των 100 € για όλους τους στρατιωτικούς. Για τους εγγάμους χωρίς τέκνα, που αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος, το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε 150 €.

Για εγγάμους ή διαζευγμένους ή σε διάσταση ή σε χηρεία ή αγάμους οι οποίοι έχουν τέκνα, που αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος, το ποσό του επιδόματος αυτού ορίζεται σε 200 €. Σε περίπτωση συζύγων που αμείβονται και οι δύο, τα προστατευόμενα μέλη οικογένειας (τέκνα) λαμβάνονται υπόψη μόνο για τον έναν εξ αυτών.

Στη βάση υπολογισμού των μηνιαίων αποδοχών των μαθητών των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και των Εφέδρων και των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, το επίδομα εξομάλυνσης ορίζεται σε 100 €.

β. Το επίδομα ειδικής απασχόλησης για την Εθνική Άμυνα, Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια:

1. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων καθορίζεται, από 1-8-2012, κατά περίπτωση, ως εξής:

i. Για ανώτατους αξιωματικούς σε 250 € και για λοιπούς αξιωματικούς και ανθυπασπιστές σε 170 €.

ii. Για υπαξιωματικούς και μόνιμους στρατιώτες σε 130 €.

2. Για το αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και για το προσωπικό του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος καθορίζεται, από 1-8-2012 κατά περίπτωση ως εξής:

i. Για ανώτατους αξιωματικούς σε 225 € και για λοιπούς αξιωματικούς και ανθυπαστυνόμους ή αντίστοιχους σε 155 €.

ii. Για υπαξιωματικούς και αστυφύλακες ή αντίστοιχους σε 115 €.

Από τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος εξαιρούνται οι τελούντες σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας και οι έφεδροι και δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας και βραχείας ανακατάταξης (μέχρι τριών ετών).

γ. Το επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης, καθορίζεται, από 1-8-2012, κατά βαθμό ως εξής: 

i. Για τον Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α. σε 535 €.

ii. Για τους Αρχηγούς Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α., το Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, το Διοικητή της 1ης Στρατιάς, τον Αρχηγό Στόλου και τον Αρχηγό τακτικής Αεροπορίας, καθώς και για τους Αρχηγούς της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος σε 350 €. 

iii. Για τον Αντιστράτηγο ή αντίστοιχο σε 285 €. 

iν. Για τον Υποστράτηγο ή αντίστοιχο σε διακόσια δέκα ευρώ 210 €. 

ν. Για τον Ταξίαρχο ή αντίστοιχο, σε εκατόν τριάντα τρία ευρώ 133 €.

vi. Για το Συνταγματάρχη ή αντίστοιχο, με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά στο βαθμό, σε 95 €.

νii. Για τον Αντισυνταγματάρχη και Ταγματάρχη ή αντίστοιχους, με εξαίρεση τους μισθολογικά προαγόμενους στους βαθμούς αυτούς, σε 43 €.

viii. Για τους κατώτερους Αξιωματικούς (Λοχαγούς, Υπολοχαγούς και Ανθυπολοχαγούς ή αντίστοιχους) με εξαίρεση τους μισθολογικά προαγόμενους στους βαθμούς αυτούς, σε 32 €.

ix. Για Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς και Μόνιμους Στρατιώτες, σε 26 €.

δ. Τα έξοδα παράστασης καθορίζεται, από 1-8-2012, ως εξής:

i.-

Αρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α.

350 €

ii.-

Αρχηγοί Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α. και αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και του Π.Σ.

215 €

iii.-

Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Διοικητής της Πρώτης Στρατιάς, Αρχηγός του Στόλου και Αρχηγός της Τακτικής Αεροπορίας

150 €

ε. Το επίδομα Ευθύνης Διοίκησης Διεύθυνσηςκαθορίζεται, από 1-8-2012, ως εξής:

i. Για τους Ανώτατους Αξιωματικούς, με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά, σε 95 €. 

ii. Για το Συνταγματάρχη ή αντίστοιχο, με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά στο βαθμό, σε 76 €.

iii. Για τον Αντισυνταγματάρχη και Ταγματάρχη ή αντίστοιχους, με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά στους βαθμούς αυτούς, σε 57 €.

iv. Για Κατώτερους Αξιωματικούς (Λοχαγούς, Υπολοχαγούς και Ανθυπολοχαγούς ή αντίστοιχους) με εξαίρεση τους μισθολογικά προαγόμενους στους βαθμούς αυτούς, σε 38 €. ν. Για Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς και Μόνιμους Στρατιώτες σε 28 €.

στ. Το επίδομα Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μονάδων για τους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων καθορίζεται, από 1-8-2012, σε 43 €.

Επίδομα ειδικών συνθηκών

Από 1-8-2012 το επίδομα ειδικών συνθηκών για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, το αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και το ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, καθορίζεται από την ανωτέρω ημερομηνία, μηνιαίως, σε ποσό ίσο με 65 €. Από τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος εξαιρούνται οι έφεδροι και δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας.

Επίδομα αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μονάδων

Για τους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς των Σωμάτων Ασφαλείας (ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) διαμορφώνεται, από 1-8-2012, σε 2,60€.

Σύγκριση ειδικών μισθολογίων

Ποσά σε ευρώ

Βασικοί Μισθοί

 ΒΑΘΜΟΙ

Παλαιό 

Νέο

Α/ΓΓΕΘΑ

2.337

1.873

Αρχηγός ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. και Λ.Σ. 

2.068

1.698

Γεν. Επιθεωρητής Στρατού, Διοικητής 1ης Στρατιάς, Αρχηγός Στόλου, Αρχηγός Αεροπορίας

1.888

1.584

Αντιστράτηγος 

1.753

1.479

Υποστράτηγος 

1.645

1.400

Ταξίαρχος και αντίστοιχοι βαθμοί σε ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. και Λ.Σ.

1.510

1.313

Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι

1.295

1.146

Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι

1.151

1.033

Ταγματάρχης και αντίστοιχοι

1.070

971

Λοχαγός και αντίστοιχοι

1.016

928

Υπολοχαγός και αντίστοιχοι

971

910

Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι

899

875

Ανθυπασπιστής

863

823

Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι

836

796

Επιλοχίας και αντίστοιχοι

800

770

Λοχίας και αντίστοιχοι

683

718

Δεκανέας και αντίστοιχοι

512

499

Μόνιμος Στρατιώτης

288

280

Επιδόματα

Επιδόματα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών

Παλαιό

Νέο

-Άγαμος

111,72

100

-Έγγαμος χωρίς τέκνα

169,21

150

-Έγγαμος ή διαζευγμένος ή σε διάσταση ή σε χηρεία ή άγαμος 

225,88

200

με προστατευόμενα τέκνα

-Μαθητές Σχολών Ενόπλων Δυνάμεων-Έφεδροι αξιωματικοί Ενόπλων Δυνάμεων

100

Επιδόματα ειδικής απασχόλησης

 

-Για ανώτατους αξιωματικούς Ενόπλων Δυνάμεων

338

250

-Για λοιπούς αξιωματικούς και ανθυπασπιστές Ενόπλων Δυνάμεων

192

170

-Για υπαξιωματικούς και μόνιμους στρατιώτες των Ενόπλων Δυνάμεων

146,45

130

-Για ανώτατους αξιωματικούς ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικού Σώματος, Πυροσβεστικού Σώματος

311

225

-Για λοιπούς αξιωματικούς και ανθυπαστυνόμους ΕΛ.ΑΣ.-Λ.Σ.-Π.Σ.

175,6

155

-Για υπαξιωματικούς και αστυφύλακες ΕΛ.ΑΣ.-Λ.Σ.-Π.Σ.

130,43

115

Επιδόματα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης

-Α/ΓΕΕΘΑ

713,26

535

-Α/ΓΕΣ-ΓΕΑ-ΓΕΝ, Αρχηγοί ΕΛΑΣ.-Π.Σ.-Λ.Σ., Διοικητής 1ης Στρατιάς,Αρχηγός Στόλου, Αρχηγός Αεροπορίας

475,24

350

-Γεν. Επιθεωρητής Στρατού

357,03

350

-Αντιστράτηγος 

357,03

285

-Υποστράτηγος

261,5

210

-Ταξίαρχος ή αντίστοιχος

165,97

133

-Συνταγματάρχης ή αντίστοιχος 

119,01

95

(με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά στο βαθμό αυτό)

-Αντισυνταγματάρχης και ταγματάρχης ή αντίστοιχοι 

47,77

43

(με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά στους βαθμούς αυτούς)

-Κατώτεροι αξιωματικοί (Λοχαγοί, Υπολοχαγοί και Ανθυπολοχαγοί ή αντίστοιχοι)

35,62

32

(με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά στους βαθμούς αυτούς)

-Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί και Μόνιμοι Στρατιώτες

29,15

26

Έξοδα παράστασης

-Α/ΓΕΕΘΑ

433,14

350

-Α/ΓΕΣ-ΓΕΑ-ΓΕΝ, Αρχηγοί ΕΛΑΣ.-Π.Σ.-Λ.Σ.

263,93

215

-Γεν. Επιθεωρητής Στρατού, Διοικητής 1ης Στρατιάς, 

175,68

150

Αρχηγός Στόλου, Αρχηγός Αεροπορίας

Επίδομα ευθύνης διοίκησης

-Ανώτατοι αξιωματικοί (με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά)

119,01

95

-Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι (με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά)

95,73

76

-Αντισυνταγματάρχης και Ταγματάρχης ή αντίστοιχοι

71,24

57

(με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά στους βαθμούς αυτούς)

-Κατώτεροι αξιωματικοί (Λοχαγοί, Υπολοχαγοί και Ανθυπολοχαγοί ή αντίστοιχοι, 

47,77

38

με εξαίρεση τους μισθολογικά προαγόμενους στους βαθμούς αυτούς)

-Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί και Μόνιμοι Στρατιώτες

24,29

28

Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας Ενόπλων Δυνάμεων

-Για τους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων

59

43

Επίδομα ειδικών συνθηκών

-Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων 

72

65

και το ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., του Λ.Σ. και του Π.Σ.

Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας 

-Για το ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και του Λ.Σ.

187,52

166,4

Πηγή: newspark.eu

Σας ενδιαφέρουν;

About geonet

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *