Τετάρτη, 12 Ιουνίου, 2024
Yπερωρία
Ευ ζειν

Μειώστε τις υπερωρίες, κοιμηθείτε περισσότερο

2.91Kviews

Η εργασία που υπερβαίνει τις οκτώ ώρες την ημέρα αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων κατά 80%. Οι εργαζόμενοι που πάσχουν από έλλειψη ύπνου αγωνίζονται να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της οικογένειας και της εργασίας τους, σύμφωνα με μελέτη της Regus.

Περίπου το ένα τρίτο των Ελλήνων εργαζομένων (32%) αναφέρουν ότι πρέπει να θυσιάσουν τον ύπνο τους προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις τις προσωπικής ζωής και της εργασίας τους, είτε ξυπνώντας πολύ νωρίς είτε μένοντας άγρυπνοι έως πολύ αργά το βράδυ. Παρά το γεγονός ότι οι ευέλικτες πρακτικές εργασίας επισημαίνονται ως τρόπος για τη μείωση των μετακινήσεων, την αύξηση των ωρών ανάπαυσης ή του οικογενειακού χρόνου, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και του ποσοστού διατήρησης του προσωπικού, μόνο το 48% των εταιρειών επιβραβεύουν τη διοίκηση για την ενθάρρυνση προς τους υπαλλήλους να εφαρμόζουν ευέλικτες πρακτικές εργασίας.

Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν επίσης ότι ο συντομότερος χρόνος μετακίνησης (30%) και η μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την τοποθεσία (23%) θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν περισσότερο χρόνο, ώστε να τον αφιερώσουν στην οικογένειά τους ή σε περισσότερες ώρες ύπνου. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να επωφεληθούν από την αυξημένη ευελιξία, η οποία έχει αναφερθεί ότι αυξάνει την παραγωγικότητα (63%) και συμβάλλει στη διατήρηση του προσωπικού (64%).

Αυτά είναι ορισμένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα μιας παγκόσμιας έρευνας της Regus, της κορυφαίας διεθνώς εταιρείας παροχής ευέλικτων λύσεων γραφείου, τα οποία προέκυψαν από συνεντεύξεις με πάνω από 24.000 επιχειρηματικά στελέχη από περισσότερες από 90 χώρες.

“Η έλλειψη ύπνου είναι σαφώς επιζήμια για την υγεία και την καλή διάθεση των εργαζομένων, ενώ σε συνδυασμό με τις αυξημένες ώρες εργασίας συνδέεται στενά με τις καρδιακές παθήσεις” δηλώνει η κα Κατερίνα Μάνου εκπρόσωπος της Regus στην Ελλάδα. “Οι ερωτηθέντες επισημαίνουν ότι οι συντομότερες μετακινήσεις και η μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την τοποθεσία εργασίας θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν ώστε να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στις οικογένειές τους, βάζοντας τέλος στις άγρυπνες νύχτες που ξοδεύουν προσπαθώντας να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος στην εργασία ή τις προσωπικές ασχολίες που δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας.”

Βασικά ευρήματα και στατιστικά στοιχεία

  • Το 29% των εργαζομένων παγκοσμίως κοιμούνται λιγότερο από ό,τι επιθυμούν, προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε όλες τις υποχρεώσεις τους. Στην Ελλάδα το 32% των εργαζομένων θυσιάζουν τον ύπνο τους προς όφελος της εργασίας και των προσωπικών υποχρεώσεών τους, ενώ ένας στους δέκα (8%) αισθάνεται ότι πρέπει να εργαστεί περισσότερο ώστε να υπερκαλύψει το χρόνο που αφιερώνει σε προσωπικά ζητήματα
  • Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν τις συντομότερες μετακινήσεις (30%) και την ευελιξία ως προς την τοποθεσία εργασίας (23%) ως τρόπους που τους επιτρέπουν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στις οικογένειές τους
  • Οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να επωφεληθούν, καθώς η ευέλικτη εργασία θεωρείται ότι βελτιώνει την παραγωγικότητα (63%) και συμβάλλει στη διατήρηση του προσωπικού (64%)
  • Προς το παρόν μόνο οι μισές εταιρείες (48%) επιβραβεύουν τη διοίκηση για την ενθάρρυνση του ευέλικτου περιβάλλοντος εργασίας

Η κα Κατερίνα Μάνου συνεχίζει: “Σύμφωνα με αυτήν την έρευνα, η δυνατότητα των εργαζομένων να εργάζονται πιο κοντά στην κατοικία τους σε επαγγελματικά και πλήρως αποδοτικά περιβάλλοντα μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην οικογενειακή ζωή, ενώ προσφέρει στους εργαζόμενους λίγο περισσότερο χρόνο ύπνου κάθε πρωί. Τα πλεονεκτήματα δεν αφορούν μόνο τους εργαζόμενους, καθώς με την προώθηση των ευέλικτων πρακτικών εργασίας οι εταιρείες μπορούν επίσης να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και τη διατήρηση του προσωπικού. Ωστόσο, παρά τα εμφανή πλεονεκτήματα που μπορούν επιφέρουν οι ευέλικτες πρακτικές εργασίας τόσο στους εργαζομένους όσο και στις εταιρείες, υπάρχουν προφανώς αρκετά περιθώρια βελτίωσης καθώς σχεδόν το 50% των ελληνικών επιχειρήσεων δεν αναγνωρίζουν και δεν επιβραβεύουν τους διευθυντές για την ενθάρρυνση προς τους υπαλλήλους να εφαρμόζουν ευέλικτες πρακτικές εργασίας.”

Μεθοδολογία έρευνας

Πάνω από 24.000 στελέχη επιχειρήσεων από περισσότερες από 90 χώρες συμμετείχαν στην έρευνα το Σεπτέμβριο 2012. Οι συμμετέχοντες προήλθαν από την παγκόσμια λίστα επαφών της Regus, που αριθμεί περισσότερους από 1 εκατομμύριο ανθρώπους του επιχειρηματικού κλάδου παγκοσμίως, στους οποίους περιλαμβάνονται κυρίως ανώτερα διοικητικά στελέχη και επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο. Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αναφέρουν τους κυριότερους παράγοντες που θεωρούν ότι επηρεάζουν αρνητικά την παραγωγικότητα κατά την εργασία από το σπίτι. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε υπό τη διαχείριση και τον έλεγχο του ανεξάρτητου οργανισμού MindMetre, www.mindmetre.com.

Πηγή: newspark.eu

Leave a Response