Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024
Καθημερινά

Σπουδές εξ αποστάσεως

8.37Kviews

Η κρίση έχει οδηγήσει αρκετούς πίσω στα θρανία. Είτε γιατί βρήκαν χρόνο (απόλυση), είτε για να αποκτήσουν περισσότερα προσόντα και να γίνουν πιο ανθεκτικοί στο δύσκολο περιβάλλον. Ποιες είναι οι εναλλακτικές και πόσο κοστίζουν;

Σήμερα οι Ελληνες μπορούν να σπουδάσουν από το σπίτι τους είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό. Αυτό γίνεται με δύο τρόπους:

• Μέσω προγραμμάτων e-learning.

• Μέσω προγραμμάτων εξ αποστάσεως.

Οι διαφορές μεταξύ των δύο προγραμμάτων συνίστανται κυρίως στον τρόπο παρακολούθησης των μαθημάτων και στην αναγνώριση των τίτλων σπουδών. Γενικά, τα προγράμματα εξ αποστάσεως θεωρούνται ισάξια με εκείνα της φυσικής παρουσίας στα πανεπιστήμια. Στα προγράμματα e-learning συνήθως γίνεται χρήση λογισμικού (μαθήματα και ασκήσεις σε cd) και οι τίτλοι σπουδών μπορεί να «σκοντάψουν» στην αναγνώριση είτε από την αγορά εργασίας είτε από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Προβλήματα στην αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ μπορεί να υπάρξουν και στους τίτλους σπουδών από τα προγράμματα εξ’ αποστάσεως, κυρίως όταν αυτοί προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού. Γι’ αυτό καλό είναι ο ενδιαφερόμενος να ξεκινήσει την αναζήτηση από τη σελίδα του ΔΟΑΤΑΠ και να δει ποια εκπαιδευτικά ιδρύματα του γνωστικού ενδιαφέροντος και του τίτλου που επιθυμεί θεωρούνται αναγνωρισμένα.

Κόστος και προϋποθέσεις

Για μεταπτυχιακές σπουδές (MBA, Master) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το κόστος κυμαίνεται γύρω στα 4.500 ευρώ το χρόνο όταν πρόκειται για προγράμματα εξ’ αποστάσεως, ενώ η φυσική παρουσία αυξάνει τη δαπάνη στα 20.000 ευρώ. Το μεγάλο αυτό εύρος κόστους οφείλεται στο ότι οι τιμές και το κόστος ζωής ποικίλει από χώρα σε χώρα και από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο.

Γενικά, για να παρακολουθήσει κάποιος μεταπτυχιακά μαθήματα εξ αποστάσεως απαιτούνται:

1. Αντίγραφο πρώτου πτυχίου

2. Αναλυτική βαθμολογία πρώτου πτυχίου

3. Δύο – τρεις συστατικές επιστολές, οι οποίες να πιστοποιούν την προϋπηρεσία και το γνωστικό επίπεδο.

4. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας. Για τα αγγλικά απαιτείται συνήθως proficiency ή TOEFL ή GMAT ή κάτι αντίστοιχο. Συνήθως δεν λαμβάνεται υπόψη το Lower. Αρκετά πανεπιστήμια του εξωτερικού, ωστόσο, δίνουν τη δυνατότητα σε υποψήφιους φοιτητές που δεν έχουν κάποιο πιστοποιητικό ξένης γλώσσας να δώσουν εξετάσεις.

5. Βιογραφικό σημείωμα.

7. Δείγμα επιστημονικού κειμένου.

8. Συνέντευξη

9. Παράβολο (χρέωση γύρω στα 100 ευρώ)

Παρακολούθηση – εξετάσεις

Στα μεταπτυχιακά προγράμματα εξ αποστάσεως του εξωτερικού η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται μέσω mail και τηλεδιάσκεψης (msn, skype κλπ). Οι εξετάσεις είναι ελάχιστες, καθώς βαρύτητα δίνεται κυρίως στην έρευνα μέσω εργασιών.

Παροχές

Τα περισσότερα ξένα πανεπιστήμια δίνουν τη δυνατότητα με ή χωρίς επιπλέον χρέωση της συμμετοχής των φοιτητών σε σεμινάρια και εκδηλώσεις του ιδρύματος. Για παράδειγμα, σε πανεπιστήμια της Αγγλίας υπάρχει μία χρέωση γύρω στις 200 στερλίνες το τετράμηνο, με την οποία δίνονται οι ίδιες δυνατότητες με τους φοιτητές που έχουν φυσική παρουσία. Δηλαδή μπορούν να φιλοξενηθούν στο campus, να παρακολουθούν τα μαθήματα από κοντά κλπ.

Στην Ελλάδα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (www.eap.gr)

Στην Ελλάδα ο μοναδικός φορέας που παρέχει ολοκληρωμένους κύκλους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που οδηγούν στην αναγνωρισμένου – διαβαθμισμένου τίτλου σπουδών είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Πάτρας (ΕΑΠ). Κάθε χρόνο και μέσω διαδικασίας δημόσιας κλήρωσης επιλέγονται φοιτητές για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του ιδρύματος. Οι αιτήσεις γίνονται την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου του κάθε έτους. Το ΕΑΠ είναι Δημόσιο Πανεπιστήμιο, απολύτως ισότιμο με τα άλλα Α.Ε.Ι. της χώρας, και παρέχει στους αποφοίτους του όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα που προβλέπονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο της χώρας.

Το e-learning αποτελεί συμπληρωματικό εργαλείο της μεθοδολογίας του ιδρύματος για τα 32 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα που ήδη τρέχουν με τη συμβατική –παραδοσιακή μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/)

Το Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης εντάχθηκε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής προσπάθειας που ξεκίνησε το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Αθηνών τον Οκτώβριο του 2001. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος e-learning χορηγείται στον εκπαιδευόμενο Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης ή Επιμόρφωσης (ανάλογα με τον εκπαιδευτικό αντικείμενο), το οποίο φέρει τη σφραγίδα και το κύρος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά (http://elearning.xrh.unipi.gr/ )

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοίνωσε τον Ιούνιο του 2008 την έναρξη του Προγράμματος με τη χρήση νέας γενιάς προϊόντων εκπαίδευσης που βασίζονται στη χρήση διαδικτυακών τεχνολογιών για εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning).

Η επιτυχής συμπλήρωση (κατόπιν εξετάσεων) είτε μιας ολόκληρης θεματικής ενότητας ή μιας υπο-ενότητας οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης Θεματικής Ενότητας και Πιστοποιητικού Παρακολούθησης Υπο-ενότητας αντίστοιχα. Το Πιστοποιητικό Θεματικής Ενότητας παρέχεται σε αυτούς που παρακολουθούν μια σειρά μαθημάτων (ένα σύνολο υπο-ενοτήτων) που συνιστούν μια ολοκληρωμένη Θεματική Ενότητα. Αντίθετα, το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Υπο-ενότητας παρέχει απόδειξη για την επιτυχή περάτωση ενός μόνον μαθήματος ή υπο-ενότητας.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (http://www.elearn.econ.uoi.gr/ )

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής αναπτύσσει το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης «Συνεχιζόμενη κατάρτιση – Οικονομία και Κοινωνία».

Στους εκπαιδευόμενους που ολοκληρώνουν με επιτυχία το πρόγραμμα χορηγείται πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης και ολοκλήρωσης του μαθήματος ή του κύκλου μαθημάτων, αν ο βαθμός δεν είναι προακτέος, τότε στον εκπαιδευόμενο χορηγείται πιστοποιητικό απλής παρακολούθησης του μαθήματος ή του κύκλου των μαθημάτων.

Στο εξωτερικό

Βρετανία

Ο πιο εύκολος τρόπος για να ενημερωθείτε για τα βρετανικά πανεπιστήμια είναι να επισκεφθείτε μία από τις εκθέσεις που διοργανώνονται κάθε χρόνο από το Βρετανικό Συμβούλιο. Όλα τα βρετανικά πανεπιστήμια αξιολογούνται, ανά τμήμα και ειδικότητα, από τον ανεξάρτητο οργανισμό Quality Assurance Agency (www.qaa.ac.uk).

Δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο πρώτου πτυχίου (μεταφρασμένο και επικυρωμένο).

2. Αναλυτική βαθμολογία πρώτου πτυχίου (μεταφρασμένη και επικυρωμένη).

3. Δύο με τρεις συστατικές επιστολές, είτε από καθηγητή, είτε από προϊστάμενό σας.

4. Μια προσωπική επιστολή, στην οποία θα εξηγείτε γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο και το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

5. Αναλυτικό βιογραφικό.

6. Την προσεκτικά συμπληρωμένη αίτηση, είτε ταχυδρομικά, είτε ηλεκτρονικά.

7. Βεβαίωση από τραπεζικό οργανισμό, στην οποία θα αναγράφεται ότι το ελάχιστο ποσό που απαιτείται για τα δίδακτρα είναι διαθέσιμο.

7. Τέλος, σε κάποια πανεπιστήμια, ενδέχεται να απαιτείται να περάσετε από προσωπική συνέντευξη, που θα καθορίσει εν μέρει και την εισαγωγή σας στο πρόγραμμα.

Γαλλία (http://www.cidj.com/)

Οι υποψήφιοι φοιτητές, που δεν έχουν ως μητρική γλώσσα τη Γαλλική, πρέπει να φροντίσουν για την καλή της εκμάθηση, προτού πάνε για σπουδές, καθώς τα μαθήματα στα περισσότερα πανεπιστήμια γίνονται στα Γαλλικά (με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως στο Insead www.insead.com, λόγου χάρη, που διεξάγονται στα Αγγλικά).

Δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό γέννησης (επικυρωμένο και μεταφρασμένο).

2. Αντίγραφο πρώτου πτυχίου (επικυρωμένο και μεταφρασμένο).

3. Αναλυτική βαθμολογία πρώτου πτυχίου (επικυρωμένη και μεταφρασμένη).

4. Προσωπική επιστολή, που θα επεξηγεί γιατί διαλέξατε το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο και τη συγκεκριμένη σχολή.

Για κάποια μεταπτυχιακά χρειάζονται κι άλλα δικαιολογητικά, όπως ληξιαρχική πράξη γέννησης κλπ.

Γερμανία (www.study-in-germany-de)

Το κόστος ζωής είναι υψηλό και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καλό επιστημονικό υπόβαθρο.

Δικαιολογητικά:

1. Απολυτήριο Λυκείου (επικυρωμένο και μεταφρασμένο).

2. Βιογραφικό.

3. Φωτογραφία διαβατηρίου.

4. Αντίγραφο πρώτου πτυχίου (επικυρωμένο και μεταφρασμένο).

5. Απόδειξη επαρκούς γνώσης της γερμανικής γλώσσας.

6. Αναλυτική βαθμολογία πρώτου πτυχίου.

7. Επίσημη βεβαίωση ότι ο φοιτητής πληροί τις προϋποθέσεις εισαγωγής, έχοντας περάσει την ανάλογη εξέταση.

ΗΠΑ (www.studyusa.info)

Όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα των ΗΠΑ ξεχωρίζουν για την υλικοτεχνική και τεχνολογική τους υποδομή, αλλά και τις άριστες εγκαταστάσεις τους, ενώ οι καθηγητές και το προσωπικό βρίσκονται πάντα κοντά στους φοιτητές και είναι διαθέσιμοι να παρέχουν οποιαδήποτε βοήθεια ή πληροφορία.

Δικαιολογητικά

1. Standardized tests, όπως SAT, GRE, GMAT κ.λπ., τα αποτελέσματα των οποίων αποστέλλονται απευθείας στα πανεπιστήμια της επιλογής σας. Η διεξαγωγή των τεστ πρέπει να γίνει περίπου ένα χρόνο πριν την εισαγωγή σας.
2. Συστατικές επιστολές, από τρεις καθηγητές ή προϊσταμένους από το χώρο εργασίας σας.
3. Μια προσωπική επιστολή, στην οποία πρέπει να αναλύετε τους λόγους για τους οποίους έχετε επιλέξει το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο και το συγκεκριμένο πτυχίο.
4. Αναλυτική βαθμολογία από το λύκειο ή το προηγούμενο πανεπιστημιακό ίδρυμα (επικυρωμένη και μεταφρασμένη).
5. Αντίγραφο πτυχίου (επικυρωμένο και μεταφρασμένο).
6. Βιογραφικό.
7. Φωτογραφίες.
8. Βεβαίωση από τραπεζικό οργανισμό, στην οποία θα αναγράφεται ότι το ελάχιστο ποσό που απαιτείται για τα δίδακτρα είναι διαθέσιμο.

Μισθοί αποφοίτων ΜΒΑ

Τελευταίοι στις αποδοχές οι Ελληνες, πιο κάτω και από τους Ινδούς

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Χώρα

Μέσος  μισθός
(ετήσιος) σε $

Ashridge Business School Μεγάλη Βρετανία 169,050
Vlerick Leuven Gent Management School Βέλγιο 140,000
IMD Ελβετία 125,000
Rotterdam School of Management Ολλανδία 115,400
Hong Kong UST Χονγκ Κονγκ 115,300
INSEAD Γαλλία 111,700
IESE Business School Ισπανία 110,700
Copenhagen Business School Δανία 103,000
ESMT Γερμανία 102,000
Duke University Fuqua ΗΠΑ 101,750
Indian School of Business Ινδία 100,000
SDA Bocconi Ιταλία 98,700
Melbourne Business School Αυστραλία 98,250
Nanyang Business School Σιγκαπούρη 61,700
Athens University of Economics and Business Ελλάδα 39,600

 

Τα καλύτερα ελληνικά πανεπιστήμια

(Σύμφωνα με Quacquarelli Symonds Ltd 2010. www.topuniversities.com)

1. Πανεπιστήμιο Αθηνών

2. Πανεπιστήμιο Κρήτης

3. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

4. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

5. Πανεπιστήμιο Πάτρας

Τα 20 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου

(Σύμφωνα με το Newsweek)

1. Harvard University
2. Stanford University
3. Yale University
4. California Institute of Technology
5. University of California at Berkeley
6. University of Cambridge
7. Massachusetts Institute Technology
8. Oxford University
9. University of California at San Francisco
10. Columbia University
11. University of Michigan at Ann Arbor
12. University of California at Los Angeles
13. University of Pennsylvania
14. Duke University
15. Princeton University
16. Tokyo University
17. Imperial College London
18. University of Toronto
19. Cornell University
20. University of Chicago

Χρήσιμα Links

Σπουδές σε:

Αριθμοί

  • 150.000 – 180.000 Ελληνες φοιτητές σπουδάζουν στο εξωτερικό
  • 50.000 Ελληνες φοιτητές κάθε χρόνο επιλέγουν ξένο πανεπιστήμιο
  • 1 δισ. ευρώ η εκροή συναλλάγματος λόγω σπουδών στο εξωτερικό

Πηγή: newspark.eu

1 Comment

  1. Το e-learning αναπτύσσεται και στη χώρα μας ραγδαία τον τελευταίο χρόνο. Ο λόγος είναι ότι έχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία και υποστηρίζει αποτελεσματικότερα την δια βίου μάθηση η οποία είναι πλέον μια αναγκαιότητα της εποχής μας.

Leave a Response