Τετάρτη, 12 Ιουνίου, 2024
Καθημερινά

Εσείς, τι τύπος επενδυτή είστε;

3.86Kviews

Υπάρχουν έξι τύποι επενδυτών, που ξεκινούν από τον πιο συντηρητικό και φτάνουν στον πιο επιθετικό. Σε κάθε έναν ταιριάζει ένα «ιδανικό» χαρτοφυλάκιο.

Μπορεί να μη γνωρίζουμε ποια επένδυση θα φέρει τα μεγαλύτερα κέρδη αύριο, αλλά ξέρουμε ποια μάς ταιριάζει περισσότερο.

Οι αγορές είναι απρόβλεπτες και αφετέρου ο κάθε ένας από εμάς θέλει να καλύψει διαφορετικές ανάγκες στο διάστημα που θα διαρκέσει η επένδυση. Επιπλέον, ο κάθε επενδυτής έχει διαφορετικούς στόχους. Για παράδειγμα, άλλος θέλει να συγκεντρώσει ένα ικανοποιητικό κεφάλαιο για τη σύνταξή του ή για τις σπουδές των παιδιών του. Aλλος θέλει να αποκτήσει ένα ακίνητο ύστερα από 10 χρόνια και άλλος να διαμορφώσει ένα χαρτοφυλάκιο που να του προσφέρει ασφάλεια, ρευστότητα και συμπληρωματικό εισόδημα.

Τέλος, κάθε επενδυτής δεν είναι διατεθειμένος να αναλάβει οποιοδήποτε βαθμό ρίσκου. Eτσι, για κάθε κατηγορία επενδυτικού προφίλ οι ειδικοί συστήνουν διαφορετική σύνθεση χαρτοφυλακίων.

Eξι κατηγορίες

Οι ειδικοί έχουν κατηγοριοποιήσει τους επενδυτές σε έξι τύπους. Η κατηγοριοποίηση αυτή αποτελεί μια τυποποιημένη μεθοδολογία διαμόρφωσης χαρτοφυλακίων που εξυπηρετούν διαφορετικά επενδυτικά προφίλ (επιθετικός, συντηρητικός) και διαφορετικές ανάγκες (χρειάζεται διαθέσιμη ρευστότητα ανά πάσα στιγμή, αποταμίευση για σπουδές παιδιών ή για απόκτηση κατοικίας ύστερα από αρκετά χρόνια κ.λπ.).

1. Επενδυτής που αποφεύγει την ανάληψη κινδύνου

100% σε προϊόντα διαχείρισης διαθεσίμων (καταθέσεις, ρέπος κλπ)

Ο επενδυτής αυτός δεν επιθυμεί να αναλάβει καθόλου κίνδυνο για το κεφάλαιό του και δεν θέλει αρνητικές αποδόσεις ούτε βραχυπρόθεσμα. Γενικά, αναμένει αποδόσεις σχεδόν ίδιες με αυτές των καταθέσεων ταμιευτηρίου. Για τον επενδυτή αυτόν προτείνεται η τοποθέτηση όλων των χρημάτων του σε αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων ή σε άλλα προϊόντα χρηματαγοράς, όπως ρέπος, καταθέσεις κ.λπ.

2. Επενδυτής που είναι «ευαίσθητος» στον κίνδυνο

10% μετοχές + 70% ομόλογα + 20% διαχείρισης διαθεσίμων

Επιθυμεί διατήρηση του κεφαλαίου και είναι διατεθειμένος να δεχθεί μικρό βραχυπρόθεσμο κίνδυνο, ώστε να έχει αποδόσεις στο μέλλον λίγο υψηλότερες από αυτές των καταθέσεων. Στον επενδυτή αυτόν προτείνεται το 10% του χαρτοφυλακίου του να αποτελείται από μετοχές, το 70% από ομόλογα και το υπόλοιπο 20% να είναι τοποθετημένο σε προϊόντα διαχείρισης διαθεσίμων σε ευρώ.

3. Συντηρητικός επενδυτής

25% μετοχές + 75% ομόλογα

Θέλει μια σχετικά προβλέψιμη απόδοση, για 2 – 3 χρόνια κάπως υψηλότερη από αυτήν των καταθέσεων. Είναι διατεθειμένος να αναλάβει κάποιο κίνδυνο και να δεχθεί διακυμάνσεις στις αποδόσεις. Προτείνεται ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο να αποτελείται από μετοχές (25%) και ομόλογα (75%).

4. Επενδυτής που προσδοκά ήπια ανάπτυξη κεφαλαίου

40% μετοχές + 60% ομόλογα

Επιθυμεί ανάπτυξη του κεφαλαίου και είναι διατεθειμένος να δεχθεί μέτριο κίνδυνο. Περιμένει καλύτερες αποδόσεις από αυτές των καταθέσεων και καταλαβαίνει ότι μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να έχει αρνητικές αποδόσεις. Προτείνεται το εξής χαρτοφυλάκιο: μετοχές 40% και 60% ομόλογα.

5. Επενδυτής που προσδοκά ανάπτυξη κεφαλαίου

45% μετοχές + 50% ομόλογα + 5% αναδυόμενες αγορές

Επιθυμεί ανάπτυξη του κεφαλαίου του μέσα σε περίοδο 3 ετών ή μεγαλύτερη, στο τέλος της οποίας περιμένει σημαντική απόδοση. Είναι διατεθειμένος να δεχθεί σημαντικές απώλειες ελπίζοντας σε μακροπρόθεσμα κέρδη. Προτείνεται χαρτοφυλάκιο με: 45% μετοχές, 50% ομόλογα και 5% επενδύσεις σε αναδυόμενες αγορές.

6. Επενδυτής που προσδοκά επιθετική ανάπτυξη κεφαλαίου

55% μετοχές + 40% ομόλογα + 5% αναδυόμενες αγορές

Επιθυμεί να μεγιστοποιήσει την ανάπτυξη του κεφαλαίου του μέσα σε περίοδο 3 ετών ή μεγαλύτερη. Είναι διατεθειμένος να δεχθεί σημαντικό κίνδυνο και μεγάλες διακυμάνσεις ακόμα και πιθανή απώλεια μέρους της αρχικής επένδυσης. Στον επενδυτή αυτόν προτείνεται ένα «επιθετικό» ή αλλιώς «αναπτυξιακό» χαρτοφυλάκιο, το οποίο αποτελείται από: 55% μετοχές, 40% ομόλογα και 5% επενδύσεις σε αναδυόμενες αγορές (π.χ. hedge funds).

Κατανομή

Οταν λέμε ομόλογα, αυτά μπορεί να είναι εταιρικά ή κρατικά, ευρωπαϊκά ή άλλων χωρών. Η επιλογή θα πρέπει να γίνει με τη βοήθεια ειδικού, διότι από αυτήν εξαρτάται ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου και αναμενόμενη απόδοση. Το ίδιο ισχύει για τις μετοχές και τις επενδύσεις σε αναδυόμενες αγορές.

Σημασία έχει ο τρόπος

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σημασία δεν έχει τόσο το «πότε», ούτε το «πού» επενδύει κάποιος μακροπρόθεσμα, αλλά το «πώς». Πράγματι, σύμφωνα με μακροχρόνιες παρατηρήσεις που έχουν κάνει private banking μεγάλων τραπεζών, το μεγαλύτερο μέρος της απόδοσης (άνω του 90% πολλές φορές) εξαρτάται από τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου και όχι από το εάν ο επενδυτής «μπήκε» τη σωστή χρονική στιγμή στη σωστή, για παράδειγμα, μετοχή. Συνήθως, ο σωστή επένδυση στη σωστή χρονική στιγμή έχουν σημασία στις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις.

Για τους λόγους αυτούς η σύγχρονη επενδυτική στρατηγική αποκαλείται «fund of funds». Δηλαδή, τα private banking και οι τράπεζες προσφέρουν στους πελάτες τους ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο αποτελείται από άλλα αμοιβαία κεφάλαια. Στην πραγματικότητα διαμορφώνουν στα μέτρα του πελάτη τους, ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ ένα εξατομικευμένο αμοιβαίο κεφάλαιο.

Tα πλεονεκτήματα

Η τακτική αυτή έχει τα εξής πλεονεκτήματα: Κατ’ αρχήν είναι εύκολη η παρακαλούθηση από τον επενδυτή και από τον διαχειριστή του. Επιπλέον δίνει πρόσβαση σε πολλές μορφές επένδυσης με λιγότερα κεφάλαια απ’ ό,τι θα απαιτούνταν για άμεσες τοποθετήσεις (π.χ. σε μετοχές Aσίας και σε hedge funds αναδυόμενων αγορών και κρατικά ομόλογα και εταιρικά ομόλογα και μετοχές ΗΠΑ κ.λπ.). Με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται μεγαλύτερη διασπορά και μικρότερο ρίσκο. Τέλος, υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στη δημιουργία «χαρτοφυλακίου κοστουμιού» που να καλύπτει εξατομικευμένες ανάγκες.

Πώς λειτουργούν τα Fund of Funds

Τα Fund of Funds είναι αμοιβαία κεφάλαια διαμορφωμένα έτσι ώστε οι διαχειριστές τους να φροντίζουν για την κατάλληλη κατανομή και αναδιάρθρωση των κεφαλαίων σε καθημερινή βάση, τη γεωγραφική διασπορά, την ποιότητα και αξιοπιστία των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων που τα αποτελούν και να διασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή σχέση απόδοσης/ρίσκου, αξιοποιώντας ανά πάσα στιγμή τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι διεθνείς αγορές.

Ο επενδυτής, μέσα από τη συμμετοχή του στα Fund of Funds, δε χρειάζεται να έχει εξειδικευμένες γνώσεις και να αφιερώνει ιδιαίτερο χρόνο για την παρακολούθηση των αγορών, διότι ο διαχειριστής τα παρακολουθεί σε καθημερινή βάση και προχωρεί στην κατάλληλη αναδιάρθρωση προκειμένου να διατηρηθεί ο αρχικός χαρακτήρας του κάθε Fund of Funds, ο οποίος ανταποκρίνεται αναλόγως και στα διάφορα είδη επενδυτών. Επιπλέον, δεν απαιτείται μεγάλο κεφάλαιο, εφ’ όσον η ελάχιστη επένδυση είναι 3.000 ευρώ ή δολάρια ΗΠΑ και έχουν μικρότερες προμήθειες εισόδου και εξόδου, σε σχέση με τα υπόλοιπα αμοιβαία κεφάλαια.

Προσοχή

1. Ολες οι επενδύσεις ενέχουν κάποια μορφή και ένα βαθμό κινδύνου. Ενημερωθείτε πριν επιλέξετε την επένδυση.

2. Κανείς δεν γνωρίζει πότε μία αγορά ή μία μετοχή βρίσκεται στο υψηλότερο ή το χαμηλότερο επίπεδο τιμών.

3. Κλείστε τα αφτιά σας σε δήθεν πληροφορίες.

4. Επενδύστε, αφού πρώτα συμβουλευτείτε έναν ειδικό.

5. Επενδυτικές συμβουλές επιτρέπεται να δίνουν μόνο οι ΕΠΕΥ, δηλαδή οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών όπου ανήκουν και οι τράπεζες.

7. Δεν υπάρχουν εγγυημένες αποδόσεις στο χρηματιστήριο και στα αμοιβαία κεφάλαια.

8. Μην εμπιστεύεστε τρίτους που δεν έχουν άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να διαχειρίζονται τα χρήματά σας.

9. Παρακολουθείτε συνέχεια την εξέλιξη των επενδύσεών σας.

10. Η ευθύνη της επιλογής είναι του επενδυτή. Διαφορετικά στο δικαστήριο θα πρέπει να αποδειχθεί ότι ο επενδυτής έπεσε θύμα παραπληροφόρησης από την εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

Το κείμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή, ούτε σύσταση αγοράς ή πώλησης.

Πηγή: newspark.eu

Leave a Response