Σάββατο, 22 Ιουνίου, 2024
Καθημερινά

Δείτε πόσο επίδομα θέρμανσης δικαιούστε το 2018

1.09Kviews

Aπό 18,75 έως 312,50 ευρώ θα κυμαίνονται τα ποσά του επιδόματος θέρμανσης που θα λάβουν πάνω από 500.000 νοικοκυριά για την περίοδο από 15-10-2017 έως 30-4-2018. Τα ποσά αυτά είναι μειωμένα κατά 50% έως 66,7% σε σύγκριση με τα ποσά που χορηγήθηκαν για την περίοδο από 15-10-2016 έως 30-4-2017.

Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο από 15-10-2017 έως 30-4-2018 θα είναι:

  1. Άγαμοι φορολογούμενοι οι οποίοι κατά το προηγούμενο έτος (το 2016) είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και την 1η-1-2017 κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία (κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα) συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 100.000 ευρώ.
  2. Έγγαμοι φορολογούμενοι, καθώς και φορολογούμενοι που είναι μέρη συμφώνων συμβίωσης οι οποίοι το 2016 είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και την 1η-1-2017 κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 20.000 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
  3.  Μονογονεϊκές οικογένειες που είχαν το 2016 ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 22.000 ευρώ και την 1η-1-2017 κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 22.000 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο.

 

Δείτε στους παρακάτω πίνακες πόσο επίδομα θέρμανσης δικαιούστε, εφόσον καλύπτετε τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ανάλογα με το εμβαδόν της κατοικίας σας και τη γεωγραφική ζώνη.

Το επίδομα θα χορηγείται για επιφάνεια κύριας κατοικίας έως 80 τ.μ. για τον άγαμο και έως 100 τ.μ. για τον έγγαμο δικαιούχο ή τον δικαιούχο που είναι μέρος συμφώνου συμβίωσης, ανεξαρτήτως αριθμού εξαρτώμενων τέκνων. Δηλαδή θα ισχύει όριο 100 τ.μ. και για τον έγγαμο που δεν έχει παιδιά και για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ή περισσότερα παιδιά. Συνεπώς, για την περίοδο από 15-10-2017 έως 30-4-2018:

Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα όρια και τις προϋποθέσεις

Πηγή

ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΕ Τ.Μ.

 

Α’ ΖΩΝΗ*

Β’ ΖΩΝΗ*

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΓΑΜΟ

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΕΓΓΑΜΟ

ή ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 

ή ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΓΑΜΟ

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΕΓΓΑΜΟ

ή ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 

ή ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

30

93,75

93,75

56,25

56,25

40

125,00

125,00

75,00

75,00

50

156,25

156,25

93,75

93,75

60

187,50

187,50

112,50

112,50

70

218,75

218,75

131,25

131,25

80

250,00

250,00

150,00

150,00

90

250,00

281,25

150,00

168,75

100

250,00

312,50

150,00

187,50

110

250,00

312,50

150,00

187,50

120

250,00

312,50

150,00

187,50

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΕ Τ.Μ.

 

Γ’ ΖΩΝΗ*

Δ’ ΖΩΝΗ*

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΓΑΜΟ

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΕΓΓΑΜΟ

ή ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 

ή ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΓΑΜΟ

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΕΓΓΑΜΟ

ή ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

ή ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

30

30,00

30,00

18,75

18,75

40

40,00

40,00

25,00

25,00

50

50,00

50,00

31,25

31,25

60

60,00

60,00

37,50

37,50

70

70,00

70,00

43,75

43,75

80

80,00

80,00

50,00

50,00

90

80,00

90,00

50,00

56,25

100

80,00

100,00

50,00

62,50

110

80,00

100,00

50,00

62,50

120

80,00

100,00

50,00

62,50

Leave a Response