Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2024
Περίεργα

Οφθαλμαπάτες, τι βλέπουν τα μάτια μας;

6.23Kviews
Τι μπορεί να κάνει ο εγκέφαλός μας …
Όταν οι νευρώνες ερμηνεύουν αυτά που βλέπουν τα μάτια.  Αλλά, τι βλέπουν τα μάτια μας;

Αυτό μόνο ξέρει να κάνει ο εγκέφαλός μας ! Διάβαζε και ας σου φαίνεται παράξενο !

[colored_box color=”blue”] Σωφνυμα με μετελη  Αγκιλγου Πεπανησιμοτυ η σριεα των γωραματμν σε μια λξεη δεν εεχι σαιμησα, ατυο που μρετα εαινι το πωτρο και το το τλευτιαεο γμαρμα. Τα υλιoποπα μοπορυν να εαινι σε οηπιδτοε σριεα και μεριπος αοκμα να δαεζιαβις χριως πβηρλμοα. [/colored_box]
Διαμάχη δεξιού – αριστερού
Κοιτάζετε τις χρωματιστές λέξεις και λέγετε μεγαλόφωνα το χρώμα και όχι την λέξη
Η δεξιά πλευρά του εγκεφάλου προσπαθεί να πει το χρώμα αλλά η αριστερή επιμένει να διαβάζει την λέξη

 

Τα πάνω-κάτω

 

Κίνηση
Βλέπετε κάτι να γυρίζει; Τίποτα δεν κινείται όπως μπορείτε να διαπιστώσετε βάζοντας το χέρι σας μπροστά στις εικόνες!

 

 

 

Πλησιάστε και απομακρύνετε το κεφάλι σας από την οθόνη εστιάζοντας στο κεντρικό σημείο. Κάτι δεν φαίνεται να κινείται;

 

 

Παράλληλες γραμμές
Οι κόκκινες οριζόντιες γραμμές είναι παράλληλες ή όχι;

 

Τα κουτάκια είναι τετράγωνα;

Τι βλέπετε; σπείρα ή κύκλους.
Ακολουθήστε με το δάχτυλό σας την σπείρα.

 

Τέλος μετρήστε τις μαύρες κουκίδες…
Πόσες ήταν;

Leave a Response