Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024
Περιβαλλοντικές επιδόσεις της ΔΕΗ
Περιβάλλον

Πρώτο Βραβείο στη ΔΕΗ για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της

2.34Kviews

Το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Οργάνωσης και Διοίκησης για Βιώσιμη Ανάπτυξη (Management Αward for Sustainable Development) του έτους 2012 απονεμήθηκε στη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε., στο πλαίσιο της Τελετής Απονομής των “Ελληνικών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους της ΔΕΗ ο Γενικός Διευθυντής Παραγωγής κ. Γιάννης Κοπανάκης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, επεσήμανε τα ακόλουθα:

  • Η μεγάλη αυτή διάκριση είναι το επιστέγασμα των συστηματικών και επίμονων προσπαθειών της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής για τη βελτίωση της λειτουργίας των Σταθμών Παραγωγής, Θερμικών και Υδροηλεκτρικών τόσο στην Ηπειρωτική Χώρα όσο και στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. 

  •  Σ’ αυτή τη δύσκολη για τη χώρα μας οικονομική συγκυρία, καταδεικνύεται ότι η εστίαση στην προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά απόλυτη προτεραιότητα για την κοινωφελή Επιχείρησή μας, που έχει και τη μεγαλύτερη βιομηχανική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

  •  Για το σκοπό αυτό, η ΔΕΗ πραγματοποιεί τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επενδύσεις στην Ελλάδα στις υφιστάμενες μονάδες της, ενώ κατασκευάζει νέες υπερσύγχρονες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με όλα τα καύσιμα.

  • Όλες οι νέες μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις υλοποιούνται με την αξιοποίηση της βέλτιστης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Η βράβευση αφορούσε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της ΔΕΗ και ειδικότερα την Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Πιστοποίηση, κατά το πρότυπο ISO 14001:2004, Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στους Θερμικούς και Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς Παραγωγής της.

Από το 2006 μέχρι σήμερα, έχουν απονεμηθεί, από έγκριτους και ανεξάρτητους Φορείς Πιστοποίησης, στη ΔΕΗ δεκαεννέα (19) Πιστοποιητικά Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2004, από τα οποία τα 12 αφορούν Ατμοηλεκτρικούς και τα 14 Συγκροτήματα Υδροηλεκτρικών και μεμονωμένους Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς Παραγωγής. Τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ μέχρι σήμερα, μετά από επιτυχείς συστηματικές – ετήσιες επιθεωρήσεις. Ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης πολιτικής περιβαλλοντικής διαχείρισης, το 92,6% της ισχύος της ΔΕΗ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα προέρχεται από Πιστοποιημένους Σταθμούς Παραγωγής.

Οι προσπάθειες αυτές, με την ένθερμη συμμετοχή του συνόλου του προσωπικού των Σταθμών και υπό την καθοδήγηση και τον συντονισμό της Δ/νσης Περιβάλλοντος Παραγωγής, απέδωσαν συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα σε όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων της ηλεκτροπαραγωγής όπως:

  • δραστική μείωση των εκπομπών συμβατικών ατμοσφαιρικών ρύπων και στερεών-υγρών αποβλήτων
  • μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
  • εξοικονόμηση ενέργειας και αποδοτικότερη χρήση πρώτων υλών
  • ευαισθητοποίηση του προσωπικού
  • μαζική ανακύκλωση υλικών

Η εκδήλωση για την απονομή των “Ελληνικών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Ευγενίδου τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012.

Leave a Response